ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪТНА ТАКСА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ИТАЛИЯ

Ключови фигури

 •  
 • Повече от
  29000
  km пътна мрежа
 •  
  5900
  km от Autostrade мрежа

Италия

КОЙ Е ЗАСЕГНАТ

Пътната такса в Италия се прилага за превозни средства от категория клас B> 1.3M (от първата ос), 3 оси, 4 оси, 5 или повече.

КАКЪВ ТИП УСТРОЙСТВО

1/ Чрез магнитна Viacard (без нужда от устройство OBU) за плащане в брой на автоматичните пътни терминали. Издадени на отделния член на консорциума, остават собственост на Autostrade и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица срещу заплащане. Всички транзакции могат да се видят след 24 часа.

2/ Автоматично по електронен път чрез бордово устройство Telepass On-Board Unit и Viacard (задължително). Easytrip ще ви помогне при регистрацията в Autostrade. С това устройство OBU, не е нужно да спирате в кабините за плащане на пътни такси, докато влизате или излизате от магистралата. Ще пътувате по лентата Telepass, където таксите се регистрират по електронен път.

3/ ЧрезTelepass DUAL OBU. Това устройство OBU осигурява оперативна съвместимост през Италия, Франция, Испания, Португалия, Полша ( А4 участък Краков до Катовице), Liefkenshoektunnel.

4/ Чрез НОВОТО устройство OBU на Telepass DM03. Това устройство осигурява оперативна съвместимост през същите територии, като Telepass DUAL и Австрия.

И двете са част от уникалната услуга “Easy&Flexible”, която ви дава гъвкавостта да пътувате през много територии и мрежи с едно уникално устройство OBU според нуждите на вашия бизнес.

Проверете нашата услуга Easy&Flexible 

Допълнителни услуги:

1/ Картата Premium Truck (предлага серия от допълнителни услуги и изключителни намаления за автомобилите над 3,5 тона).

2/ Разрешение за район C (само за италиански автомобили) за достъп до историческия център на Милано.

ЦЕНА на мрежата

Размерът на таксите за изминат участък, зависят от: EURO емисионния клас на превозните средства, броя на осите, дължината от изминатите километри.

ПЛАЩАНЕ

Пътната такса в Германия подлежи на отложено плащане.

ОТСТЪПКИ

Отстъпките за пътна такса в Италия могат да бъдат до 13%.

Консултирайте се с нашия специализиран екип, който покрива цяла Европа

КОНТАКТ