Вашият партньор за плащане на пътна такса, при пътуване в Чехия

Ключови фигури

 •  
 • Повече от
  1449
  км пътна мрежа
 • През
  Мито CZ
  toll system
 •  

Чехия

 •  
КОЙ Е ЗАСЕГНАТ

Тази такса се отнася за превозни средства с тегло над 3,5 тона.

КАКЪВ ВИД УСТРОЙСТВО

Изберете решение за плащане на пътни такси, отговарящо на вашите маршрути.

1/ Чрез бордовото устройство MYTO CZ и откриване на Easytrip-Logpay акаунт за абонаментна услуга (без необходимост от карта).

 • 2 възможности за плащане: предплащане или отложено плащане (Pre-Pay и Post-Pay).
 • Post-Pay изисква използването на одобрения метод на плащане Easytrip-LogPay.
 • Методът на Pre-Pay изисква допълнително най-малко 15 € в момента на покупка.
ЦЕНА на мрежата

Размерът на таксите, зависи от: EURO емисионния клас на превозни средства, тип на превозното средство (камион или автобус), брой на осите, клас на пътя, ден от седмицата и час.
(Автобусите имат отделна ценова категория, която зависи от EURO емисионния клас само).
Не подлежи на облагане с ДДС.

ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва и по двата метода Pre-Pay или Post-Pay.

ОТСТЪПКА

Отстъпките за платена такса във Чехия могат да бъдат до 13%.

Консултирайте се с нашия специализиран екип, който покрива цяла Европа

КОНТАКТ