EASYREP @ FR, нова услуга, която ще ви помогне с новите правила Лой Макрон

Easyrep@FR

Easytrip ще ви бъде ваш представител и координация с властите.

EASYREP @ FR, нова услуга, която ще ви помогне с новите правила Лой Макрон.

Лой Макрон, представи нови правила за регулиране дейностите на чуждестранните пътно-транспортни фирми.

Чуждестранните шофьори трябва да получават заплащане, отговарящо на минималното такова за Франция. Чуждестранните фирми трябва да определят свой представител във Франция, който да отговаря за координирането с Френските правни служби.

Благодарение на своите 30 години на сериозен опит в транспортните и логистичните услуги, Easytrip е готов да ви предложи услугата да бъде вашият представител във Франция.

ЛОЙ МАКРОН ЦЕЛ

• Чуждестранни пътно транспортни фирми, които правят транспортиране във Франция: товарене или разтоварване във Франция.
• Чуждестранни шофьори трябва да получат Френската минимална заплата.
• Транспортните фирми трябва да имат свой представител във Франция.

САМО НАЙ-ДОБРОТО ЗА ВАШИТЕ ПЪТУВАНИЯ

• Ние сме готови да предложим нашите услуги като представител, според вашите бизнес потребности.
• Съвети за попълване на формулярите за кандидатстване и събиране на платежни документи и доказателство на плащания.
• Easytrip ще бъде в контакт с френските власти в случай на контрол.