TWÓJ PARTNER W DRODZE PRZEZ WĘGRY

NAJWAŻNIEJSZE DANE

  • Ponad
    6745
    km dróg
  • Poprzez elektroniczny
    HU-GO
    system poboru opłat  

WĘGRY

 
KOGO DOTYCZY

Opłaty dotyczą pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, jak również zestawów składających z takich pojazdów wraz z przyczepą lub naczepą (nie dotyczy transportu osób takich jak autobusy, autokary).

Kategoria J2: pojazdy ciężarowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz posiadające 2 osie
Kategoria J3: pojazdy ciężarowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz posiadające 3 osie.
Kategoria J3: pojazdy ciężarowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz z 4 lub więcej osiami

JAKIE URZĄDZENIE

WYBIERZ ROZWIAZANIE DOPASOWANE DO SWOICH TRAS

1/ Karta Easytrip E100 umożliwia zakup biletu tranzytowego na stacjach MOL. Bilet Prepaid jest zalecany przy sporadycznych przejazdach. Pozwala na jednorazowy przejazd na wybranej trasie w jednym kierunku. 
Dla niezarejestrowanych użytkowników bilet jest ważny do końca następnego dnia.
Dla zarejestrowanego użytkownika bilet można kupić do 30 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia trasy. Możliwość zwrotu do 24 godzin przed rozpoczęciem okresu ważności .

2 / Z kartą Easytrip E100 oraz jednostką pokładową (bazującą na namiarach GPS). Urządzenie OBU może być zainstalowana przez użytkownika.

CENA ZA PRZEJAZD

Kwoty opłat zależą od: kategorii drogi, kategorii pojazdu samochodowego (J2, J3, J4), klasyfikacji emisji spalin Euro
Opłata podlega podatkowi VAT (27%).

Można odzyskać podatek VAT tylko jako zarejestrowany użytkownik Hugo (faktura) lub jeśli płacisz kartą flotową jak karta Easytrip E100. Przy płatności gotówkowych tracisz VAT.

PŁATNOŚCI

Przedpłata lub odroczona płatność.

RABATY

Rabaty nie są możliwe.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem Easytrip.

Kontart