Myto w Republice Czeskiej - Easytrip HGV Europe

Republika Czeska

TWOJ PARTNER W DRODZE PRZEZ CZECHY

KLUCZOWE DANE

 •  
 •  Ponad
  1449
  km dróg
 • Poprzez elektroniczny
  Myto CZ
  system poboru opłat
 •  

REPUBLIKA CZESKA

 •  
KOGO DOTYCZY

Opłaty dotyczą pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.

JAKIE URZĄDZENIE

WYBIERZ SPOSÓB OPŁATY DRÓG, PO KTÓRYCH MASZ ZAMIAR SIĘ PORUSZAĆ

1/ Opłata za pomocą urządzenia pokładowego MYTO CZ poprzez otwarcie konta Easytrip-Logpay dla płatności odroczonych (niepotrzebna karta). 

 

2 opcje płatności: przedpłata i płatność odroczona.

 • Płatność odroczona wymaga skorzystania z zatwierdzonych metod płatności Easytrip-Logpay.
 • Przedpłata wymaga wpłaty minimum €15 w punkcie sprzedaży. 
CENA ZA PRZEJAZD

Kwota wysokości opłaty zależy od: klasy emisji spalin, klasy pojazdu, rodzaju pojazdu (pojazd ciężarowy lub autobus), ilości osi, od klasy drogi oraz dnia tygodnia i pory dnia. 
Autobusy maja oddzielną kategorię cenową zależną jedynie od klasy emisji spalin.
Opłata nie podlega podatkowi VAT.

PŁATNOŚCI

Przedpłata lub odroczona płatność.

RABATY

Rabaty za przejazd we Republika Czeska mogą wynieść do 13%.

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem Easytrip.

Kontart