EASYREP@FR  - Easytrip HGV Europe

Easyrep@FR

Easytrip će biti Vaš predstavnik i kontaktiraće nadležne za Vas.

EASYREP@FR, NOVA USLUGA KOJA ĆE VAM POMOĆI SA NOVIM LOI MACRON ZAKONOM.

Loi Macron je dao nove instrukcije u cilju regulisanja aktivnosti za inostrane transportne kompanije.

Inostrani vozači moraju primati minimalne francuske dnevnice. Strani prevoznici moraju  da odrede predstavnika u Francuskoj koji če biti odgovoran za odnos sa nadležnim francuskim organima.

Zahvaljujući 30 godina velikog iskustva u pružanju transportnih i logističkih usluga, Easytrip je spreman da Vam ponudi uslugu Vašeg predstavnika u Francuskoj.

LOI MACRON CILJ

• Strane kompanije koje obavljaju transport na teritoriji Frnacuske: utovar i istovar u Francuskoj.
• Strani vozači moraju da prime minimalne francuske dnevnice.
• Kompanije moraju da imaju predstavnika u Francuskoj.

SAMO NAJBOLJE ZA VAŠE PUTOVANJE

• Spremni smo da ponudimo naše usluge predstavnika shodno Vašim poslovnim potrebama.
• Saveti za popunjavanje aplikacionih formi, sakupljanje platnih listi i dokaza o plaćanju
• Easytrip će kontaktirati francuske vlasti u slučaju kontrole.