Putarina u Poljskoj - Easytrip HGV Europe

Poljska

EASYTRIP VAŠ PARTNER ZA PUTOVANJE KROZ POLJSKU

KLJUČNE ČINJENICE

  • Više od

    3170
    km puta 
  • Više od

    460
    km privatne deonice

POLJSKA

NA KOGA SE ODNOSI PLAĆANJE PUTARINE

Ova putarina se odnosi na vozila najveće dozvoljne mase od 3,5 tone, sve autobuse i kamione, nezavisno od težine, sa više od 9 mesta za sedenje (uključujući vozačevo sedište).

KAKAV OBU UREĐAJ

ODABERITE REŠENJE KOJE NAJVIŠE ODGOVARA VAŠIM RUTAMA

1/ Za  korišćenje poljske mreže koja je pod naplatom viaTOLL sistema OBU uređaj je neophodan: viaBOX. Uređaj prenosi kodirane  informacije o vozilu receptorima instaliranim na postoljima, kada vozilo prolazi ispod njih. Korišćenjem viaBOX uređaja olakšana je elektronska naplata putarine za korisnike.   OBU uređaj se može preuzeti nakon registracije preko Easytripa (Easyrtip E100 kartica ili Easytrip Logpay kartica), koja uljučuje potpisani ugovor i plaćeni depozit. 

2/ Na privatnoj sekciji A1 Motorway Rusocin-Czerniewice možete platiti Easytrip E100 karticom. Na ostalim delovima ovog puta plaćate isključivo putem viaBox-a.

3/ Na privatnoj sekciji A2 Motorway Konin-Swiecko možete platiti Easytrip-Logpay karticom uz postpaid uslugu kao i  Easytrip E100 karticom. Na ostalim delovima ovog puta plaćate isključivo putem  viaBox-a.

4/ Na privatnoj sekciji A4 Motorway Katowice – Krakow, možete platiti sa Telepass EU OBU uređajem (interoperabilnost kroz Francusku, Španiju, Portugal, Poljsku A4 sekciju od  Krakowa do Katowice, Liefkenshoektunel), sa the Telepass DUAL OBU uređajem  (interoperabilnost kroz Italiju, Francusku, Španiju, Portugal, Poljsku sekcija A4 od  Krakowa do Katowice, Liefkenshoektunel). Na ostalim delovima ovog puta plaćate isključivo putem viaBox-a.
Oba  OBU uređaja su deo jedinstvene Easytrip “Easy&Flexible” usluge koja daje fleksibilnost putovanja kroz mnoge države i mreže sa jednim OBU uređajem shodno Vašim poslovnim potrebama.

Uskoro  “Easy&Flexible” usluga  će Vam dati mogućnost putovanja kroz 8 teritorija i mreža, uključujući Poljsku, A4 sekciju od Krakowa do Katowice,sa jedinstvenim OBU uređajem. Više informacija će Vam uskoro biti dostupno. Predato na sertifikovanje.

5/ Ukoliko želite da putujete celom mrežom, dostupan Vam je  "Full pack services" sa Easyrtip E100 karticom, viaBox OBU i jednim od Telepass OBU uređaja.

CENE NA MREŽAMA

Visina putarine zavisi od: EURO emisione klase vozila, broja pređenih kilometara, vrste puta koji se koristi.

PLAĆANJE

Postpaid  sistem plaćanja.

POPUSTI

Nisu mogući popusti.

Kontaktirajte naš posvećeni tip, širom Evrope

KONTAKT